← Terug naar coaching

Systemisch werken via het lichaam

Een vorm van familieopstellingen.

Maak een afspraak

Elke familie is een systeem waarin ook de voorouders een rol spelen. Als je last hebt van lichamelijke klachten, thema's die almaar terugkeren of negatieve gevoelens, kan het zijn dat je niet op je eigen plek staat in het systeem. Via systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken en herstellen.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden namelijk hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen meegenomen, vaak uit loyaliteit.

In een sessie kun je leren voelen wat van jou is en wat van de ander. De liefdesstroom kan weer herstellen en je mag je eigen plek weer innemen.

Werkwijze:

Via aanraking stemmen we ons af op jouw essentie: de zielenlaag. Soms heb je bepaalde situaties niet goed kunnen verwerken en voelt het lichaam op die plekken leeg: de ziel heeft zich teruggetrokken. Dit kunnen trauma's zijn die je zelf hebt meegemaakt, maar het kan ook zijn dat je een trauma van een van je voorouders hebt overgenomen. Deze trauma's kunnen onbewust dan nog invloed op jou hebben. Tijdens de sessie ga je voelen wat van jou is en wat niet. Je mag dan liefdevol teruggeven bij wie het hoort zodat je je eigen lijf en emoties weer beter kunt ervaren.